Daan Leemeijer e1696188553408

Daan Leemeijer

06 - 178 164 83

Privacybeleid

Opgesteld op 26-05-2018

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe wij uw gegevens beschermen.

Toepassingsgebied en verantwoordelijke
Deze verklaring geldt voor de website www.daanbouwt.nl

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:
Daan Leemeijer, te bereiken via T + 31 (06) 178 164 83 en mail@daanbouwt.nl

Verwerken persoonsgegevens
DaanBouwt verwerkt alleen persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting. Dat zijn de gegevens die betrekking hebben op de opdrachten die wij uitvoeren. DaanBouwt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia: 1 jaar. Reden: uitvoeren van de opdracht.
  • Adresgegevens: 1 jaar. Reden: uitvoeren van de opdracht.
  • Telefoonnummer: 1 jaar. Reden: uitvoeren van de opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming
DaanBouwt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. DaanBouwt gebruikt het volgende computersysteem: WordPress.

Delen van persoonsgegevens met derden
DaanBouwt verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DaanBouwt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@daanbouwt.nl.

DaanBouwt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DaanBouwt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@daanbouwt.nl.

Scroll naar boven